Business Opportunity

Do you have a Business Opportunity that we can help you with?

The Canadian Slovenian Chamber of Commerce promotes working with Slovenian companies (Slovenska podjetja) and Canadian Companies (Podjetja v Kanadi).

Our main objective is to Foster and Promote Trade, Commerce, Industry and Investment for our members. 

Join us and we will showcase your company or business initiative to our network of business members and associates.

To be featured as a Canadian Slovenian Chamber of Commerce Business Opportunity, submit a short Business Proposal as per below:

 • Who are you and tell us what your company does?
 • What problem is your buyer facing?
 • What solutions(s) does your company offer to alleviate the problem?
 • How does your company implement this solution effectively?
 • What resources are required (physical, human, intellectual, financial)?
 • Attach brochures or supplemental company information so we can learn about you.
 • How can we help?

After you submit your Business Opportunity, the Canadian Slovenian Chamber of Commerce Board of Directors will review the submission and contact you.  Upon approval, we will post your opportunity on our website and contact appropriate potential business members and associates as per your requirements.  

Thank you for your submission!

_____________________________________________________

Imate poslovno priložnost, pri kateri vam lahko pomagamo?

Canadian Slovenian Chamber of Commerce spodbuja sodelovanje s slovenskimi podjetji (Slovensko podjetje) in kanadskimi podjetji (Podjetja v Kanadi).  Naš glavni cilj je podpiratii in spodbujati trgovino, prodajo, industrijo in naložbe za naše člane.

Pridružite se nam in vaše podjetje ali poslovno pobudo bomo predstavili naši mreži poslovnih članov in sodelavcev.

Če želite biti predstavljeni kot poslovna priložnost Canadian Slovenian Chamber of Commerce, oddajte kratek poslovni predlog, kot je prikazano spodaj:

 • Kdo ste in nam povejte, kaj počne vaša podjetje?
 • S kakšno težavo se sooča vaš kupec?
 • Katere rešitve ponuja vaše podjetje za odpravo težave?
 • Kako vaše podjetje učinkovito izvaja to rešitev?
 • Kateri viri so potrebni (fizični, človeški, intelektualni, finančni)?
 • Priložite brošure ali dodatne podatke o podjetju, da bomo lahko izvedeli več o vas.
 • Kako lahko mi vam pomagamo?

Ko predložite svojo poslovno priložnost, bo upravni odbor Canadian Slovenian Chamber of Commerce pregledal prijavo in vas kontaktiral. Po odobritvi bomo objavili vašo priložnost na našem spletnem mestu in se v skladu z vašimi zahtevami obrnili na ustrezne potencialne člane podjetja in sodelavce.

Hvala za vaš prispevek!

 

Post a Business and/or Employment Opportunity

Post a Business and/or Employment Opportunity

 • Max. file size: 16 MB.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.