Creative Competition – Celebrating Summer School of Slovene Language’s 40th Anniversary!

This year, the Summer School of the Slovene Language is celebrating 40 years. We want to celebrate the anniversary together with you, so we are announcing a creative competition.

  • Who is it for: The competition is for everyone who wants to learn or is already learning Slovene.
  • What we expect: We invite you to send us your ideas and associations to the word Slovene: slogans, poems, illustrations, graphics, videos …; short, textually or artistically interesting contributions that will present Slovene language in an original way.
  • Deadline for submission: You should send in your creations by Sunday, 20 June 2021.
  • Format: Send your creations in digital form to the address: jana.ketem@ff.uni-lj.si 
  • Personal Information: Please also provide us with your personal information: name and surname, date of birth, address, e-mail address, telephone number. We will use the data only for the purposes of the competition, and we will process them in accordance with the Personal Data Protection Act.
  • Evaluation: The creations will be evaluated by a jury consisting of employees of the Center for Slovene as a Second and Foreign Language. We will inform you about the results of the competition no later than Friday, 2 July 2021.
  • Prize: We will choose the 3 best creations and reward them: 1st prize: 350 EUR, 2nd prize: 200 EUR, 3rd prize: 100 EUR. You can redeem the prize at any Slovene language course organized by the Center for Slovene as a Second and Foreign Language. The prize is not payable in cash.
  • Publication: By registering, you agree that we can publish your products on websites, social networks and in the publications of the Center for Slovene as a Second and Foreign Language

More information about the competition can be found on our website: https://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/sole/poletna-sola/prijavnica-poletna-sola/kreativni-natecaj/

Kreativni natečaj

Letos Poletna šola slovenskega jezika praznuje 40 let. To obletnico želimo praznovati skupaj z vami, zato razpisujemo kreativni natečaj.

  • Komu je namenjen: Natečaj je namenjen vsem, ki se želite učiti ali se že učite slovenščino. 
  • Kaj pričakujemo: Vabimo vas, da nam pošljete svoje ideje in asociacije na besedo slovenščina: slogane, pesmi, ilustracije, grafike, videe …, torej kratke, besedilno ali likovno zanimive prispevke, ki bodo slovenščino predstavile na originalen način.
  • Rok za oddajo: Izdelke sprejemamo do nedelje, 20. junija 2021.
  • Format: Izdelke nam pošljite samo v elektronski obliki, in sicer na naslov: jana.ketem@ff.uni-lj.si
  • Osebni podatki: Prosimo, sporočite nam tudi svoje podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, e-naslov, telefonsko številko. Podatke bomo uporabili samo za namene natečaja, obdelovali jih bomo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
  • Ocenjevanje: Izdelke bo ocenjevala žirija, sestavljena iz zaposlenih na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik. O rezultatih natečaja vas bomo obvestili najkasneje do petka, 2. julija 2021.
  • Nagrada: Izbrali bomo 3 najboljše izdelke in jih nagradili: 1. nagrada: 350 EUR, 2. nagrada: 200 EUR, 3. nagrada: 100 EUR. Nagrado lahko unovčite na kateremkoli tečaju slovenščine, ki ga organizira Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Nagrada ni izplačljiva v denarju.
  • Objava: S prijavo se strinjate, da vaše izdelke objavimo na spletnih straneh, socialnih omrežjih in v publikacijah Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Več informacij o natečaju najdete na naši spletni strani:  https://centerslo.si/tecaji-za-odrasle/sole/poletna-sola/prijavnica-poletna-sola/kreativni-natecaj/ 

 

This entry was posted in Education, International Initiatives, Uncategorized.