Za Slovenska Podjetja

INFORMACIJE ZA SLOVENSKA PODJETJA PRI VSTOPU NA KANADSKI TRG

 

KANADSKE POSLOVNE NAVADE

Poslovna kultura

Poslovna kultura se razlikuje glede na to v katerem delu drzave ste. Prav tako se razlikujejo poslovne structure od province do province. Pred sestanki in obiski se pozanimajte pozanimajte o tovrstnih detajlih. Natancna priprava pred sestanki je pricakovana in cenjena!

Poslovna komunikacija v Kanadi je zelo direktna, tako, da vam ne bo treba “razbirati in brati med vrsticami”.  Elektronska posta in telefonski pogovori so tudi zelo direktni in jedrnati.

Velik pomen je dan spostovanju mnenja vsakogar. Ne glede na pozicijo in status ljudje pricakujejo pravico do tega da se njihovo mnenje slisi in mu prisluhne.

Odlocitve se ponavadi ne sprejemajo dokler niso znana vsa kljucna dejstva.

Delovne uro so ponavadi med 9h in 17h, od ponedeljka do petka. Jutra so ponavadi najprimernejsi cas za sestanke.

Komuniciranje

Uporabite cvrst stisk roke s pogledom v oci pri pozdravu in slovesu. V angleskih kot tudi v francoskih predelih je pricakovan cvrst stisk roke.

Ob zacetku sestanka se vljudnostne fraze izmenjajo zelo hitro, nato se preide na poslovne pogovore.

Moski bodo pocakali, da zenska prva poda rook za rokovanje.

V francoskih predelih se ljudje rokujejo bolj pogosto, tudi ce se srecajo veckrat v istem dnevu. Drugod vam bodo samo pokimali ali se nasmehnili ce vas v istem dnevu srecajo veckrat.

Uporabljajte titulo osebe, ce jo ima. Drugace uporabljajte Mr., Mrs., Ms. ter priimek.

V vecini Kanade je pogovorni jezik Anglescina. Francoscina se govori v provinci Quebec ter v nekaterih delih provinc Nova Scotia in New Brunswick.

Francoski Kanadcani se vcasih med telefonskim pogovorom predstavijo le z imenom, med osebnim poslovnim srecanjem pa s polnim imenom in priimkom.

Med pogovori bodite odprti in prijazni. Ce ste naravno zadrzani v obnasanju boste delovali samozavestno in kredibilno. Ce imate v navadi vecje geste in “govorjenje z rokami” se cimbolj zadrzite ko komunicirate s Kanadcani, razen s Francoskimi Kanadcani.

Francoski Kanadcani med pogovorom stojijo blizje in so komunicirajo na bolj izrazit nacin.

Za Francoske Kanadcane natisnite vse promocijske material v angleskem in francoskem jeziku

Ne bodite hvalisavi in ne precenjujte kapacitet svojega produkta ali storitve. Na tak nacin lahko posledicno spravite vase podjetje v pravne tezave.

Ne pozabite, da je Kanada dvojezicna,kjer se uporablja Francoscina in Anglescina. Vcasih bo potreben tolmac ali prevajalec.

V province Quebec obstajajo zelo stroga pravila glede obvezne uporabe francoskega jezika v poslovnih odnosih.

Govorjenje v tujem jeziku v druzbi ljudi, ki ga ne razumejo velja za izredno nesramno.

Pogoste teme pogovorov vkljucujejo sport – hokej, ameriski nogomet, baseball, kosarka, golf in tenis. Na splosno so Kanadcani samozavestni in odprti do pogovorov o splosnih temah.

Izogibajte se temam o nesporazumih med francoskim in angleskim delom kanade. V pogovoru ne primerjajte Kanade z ZDA. Prav tako se ne pogovarjajte o osebnih stvareh.

 Sestanki, pravila obnasanja in telesna govorica

Bodite tocni na sestanke in srecanja, saj je tocnost cenjena. Francosko govoreci deli drzave so glede tega malo bolj sprosceni, vendar bodo se vedno od vas pricakovali, da prispete na sestanek tocno ob dolocenem casu.

Vasa vizitka naj vsebuje angleski in francoski prevod.

Obnasajte se bolj zadrzano in se drzite pravil bontona. Tradicionalne dobre manire so del culture tudi v bolj ruralnih okoljih.  Bodite pozorni na lokalne navade in jih upostevajte.

Ne jejte med hojo v javnosti. Planirajte svoj cas in se ustavite v kavarni ali restavraciji.

Dajanje daril ni v navadi. Ce date komu darilo ko prispete ali ko odhajate naj bo skromno. Razkosna darila niso sprejeta z odobravanjem.

Darila so ponavadi ponujena po zakljuceku pogajanj, sklenitvi pogodbe ali projekta. Ponavadi se jih takoj odvije in pokaze vsem prisotnim. Najboljsa izbira je darilo iz domace drzave ali vabilo/vstopnica na sportno ali kulturno prireditev ali vecerjo. Primerna poslovna darila so tudi steklenica kakovostnega vina ali druge izbrane pijace.

Povabiti poslovnega partnerja na dobro kosilo / vecerjo ali na sportni dogodek, predstavo ali simfonicni koncert je vedno dobra gesta.

Ce vas poslovni partner povabi na pijaco se mu je priporocljivo pridruziti, razen, ce imate zelo dober razlog, da ne morete. Zavrnitev se lahko smatra kot nesramno ali zaljivo. Poleg tega je to dober nacin kako razviti bolj oseben odnos.

Povabila na privatne domove so redka. Obcasno vas lahko v zahodnih provincah Kanade povabijo na dom. Ce ste povabljeni gostitelju prinesete cokolado / pecivo, roze ali steklenico vina / izbrane pijace.

Ne pozabite, ce prinesete roze, pazite, da ne bodo bele lilije, le-te se uporabljajo na pogrebih. Prav tako se izogibajte rdecim rozam, ker jih povezujejo z bolj romanticnimi srecanji.

Poslovna kosila so ponavadi kratka, z lazjo hrano in brez alkohola.

Pri mizi so v veljavi standardne manire. Ne zacnite jesti dokler vsi pri mizi niso bili postrezeni.

Pocakajte, da gostitelj prvi zacne pogovor o poslovnih temah med kosilom / vecerjo. Ponavadi se o poslu na tovrstnih srecanjih ne pogovarja, vendar se ta navada pocasi spreminja.

Osebni prostor ter telesne geste se razlikujejo med angleskim in francoskim delom kanade. V angleskih predelih so geste minimalne, dotikanje razen rokovanja prakticno ne obstaja, osebni prostor (kako blizu ljudje stojijo) pa je priblizno 60 cm. V francoskih predelih je osebni prostor manjsi, ljudje se veckrat dotikajo, geste in mimika pa so bolj prisotne in izrazite.

Ocesni stik je pomemben med poslovnimi sestanki v Kanadi. Ce ne vzpostavite ocesnega stika, bo druga stran razumela, da ste sramezljivi, negotovi ali cello neiskreni!

Kanadcani vas bodo vzeli bolj resno in se z vami lazje pogovarjali, ce jih boste med pogovorom gledali v oci.

Izogibajte se vsakrsnim vonjavam (parfumi, after-shave, spreji za lase…). Le te lahko povzrocijo izredno neprijetno reakcijo pri ljudeh z astmo ali alergijami, ki so pri Kanadcanih precej pogoste.

Na stvari lahko pokazete s kazalcem, vendar bodite previdni da nikoli ne pokazete s prstom proti cloveku, kar je razumljeno kot nesramna gesta.

Slog oblacenja

Bodite pripravljeni na zelo hladno podnebje (v zimskem casu padejo ponekod temperature cello pod -40C) in se oblecite temu primerno.

Moški nosijo temno konservativno poslovno obleko s kravato Vasa garderoba naj bo raje klasična / konzervativna. Tradicionalne barve suknjicev so temno modra in siva, srajce pa so bele ali svetlo modre.

Ženske morajo nositi konservativno poslovno obleko ali kostim. Obleka naj bo klasičnih linij in barv (temno modra, siva, bez in bela). V vecjih mestih so lahko obleke bolj sofisticirane.

Novejsi ali “trendy” modni stili ponavadi niso najboljsa izbira. Bolj so cenjena klasicna oblacila, ki so cista in urejena. Tovrsten izgled vam bo dala izbira kakovostnih naravnih vlaken. Kvalitetni usnjeni cevlji so prav tako pomembni pri doseganju     tovrstnega videza.

Ruralna podrocja so manj formalna, vendar ostanite konzervativni pri izbiri garderobe. Tudi v hladnem vremenu je pricakovana oprava krilo ali obleka. K opravi dodajte kvaliteten dolg zimski plasc s cim manj oz. klasicnimi detajli. To vam bo prislo prav tako pri sestankih v mestih kot na podezelju.

Bolj sproscena oprava je primerna kadar niste na delu. Obleko izbirajte glede na vreme in aktivnost. Tudi v tem primeru raje uporabljajte bolj klasicne barve, na tak nacin boste delovali profesionalno a hkrati sprosceno.

 

 

KAKO ODPRETI PODJETJE V KANADI

 Uvod

Obstaja vec pravnih moznosti in struktur za odprtje podjetja v Kanadi. Najbolj pogost model je korporacija, saj le-te predstavljajo najpogostejso obliko pravne poslovne structure za tuja podjetja, ki zelijo vzpostaviti svoje poslovanje tudi v Kanadi. 

Tuji podjetniki in podjetja lahko za poslovanje v Kanadi registrirajo podruznico podjetja na drzavnem ali provincialnem nivoju. Lahko se tudi odlocijo, da poslujejo v kanadi preko lokalne izpostave podjetja.

Izpostava(Branch) ali podruznica(Subsidary)?

Dva najbolj pogosta nacina na kater atujci registrirajo podjetje v Kanadi je skozi registracijo izpostave (Branch) ali korporativno registracijo kanadske posruznice oz. hcerinske druzbe.

Izpostava je podaljsek maticne druzbe, medtem ko je podruznica loceno podjetje, ki ga kontrolira maticna druzba. Vedeti moramo, da mora biti maticno podjetje odgovorno za aktivnosti in odlocitve podruznice, ceprav je ta registrirana loceno.

Pri odlocitvi ali registrirati izpostavo ali podruznico je potrebno preuciti vec implikacij: davki, moznost pridobivanja investicij, dostop do posebnih programov, ki jih omogoca kanadska vlada ter izpostavljenost maticne druzbe razlicnim odogovornostim. Tuji investitorji bodo morda zeleli pridobiti mnenje s strani kvalificiranih pravnih in financnih svetovalcev, da se lazje odlocijo za najbolj primerno poslovno strukturo za njihovo specificno situacijo.

Registracija izpostave

Registracija izpostave omogoca tujim podjetje, da odprejo svoj urad v Kanadi. Izpostave so registrirane na provincialnem nivoju v vsaki provinici, v kateri podjetje zeli delovati posebej. Tuje podjetje ustanovi izpostavo preko vloge za registracijo kot “izven-provincialna korporacija” ali “tuja korporacija”. Registriran kanadski naslov ter prebivalec kanade ki sluzi kot pravni zastopnik/agent sta splosno potrebna, da ima korporacija lokalno predstavnistvo, preko katerega lahko dobiva dokumente ter izvaja lokalne administrativne zadeve.

Vedeti je treba, da so letni davki za izpostave v kanadi za tuja podjetja, ki delujejo na tak nacin v vecini primerov v vrednosti 25% profita, ki ga zasluzi izpostava, razen v primeru, ce je to drugace regulirano z meddrzavnim sporazumom.

Registracija podruznice kot kanadske korporacije

Vecina tujih investitorjev, ki niso prebivalci Kanade se odloci za registracijo podruznice kot kanadske korporacije, kar omogoci razporeditev odogovornosti med kanadsko podruznico in maticnim podjetjem. Podruznica je pravzaprav kanadsko podjetje, katerega upravnik ali glavni delnicar je drugo podjetje.

Vse registrirane podruznice tujega podjetja so delezne enakih pravic kot podjetja v lasti kanadskih rezidentov, vkljucno z omejeno odgovornostjo.

Tuje korporacije imajo moznost registracije podruznice na drzavnem sli provincialnem nivoju. Prav tako lahko zaprosijo za “Extra-provincial” registracijo, ki jim bo omogocila, da delujejo v drugih provincah izven obmocja registracije.

 

PRIMERJAVA DAVCNIH IMPLIKACIJ – Izpostava vs. podruznica

IZPOSTAVA MATICNEGA PODJETJA V KANADI

KANADSKA HCERINSKA DRUZBA / PODRUZNICA

Prihodki ki izhajajo iz dejavnosti v Kanadi so obdavcljivi v Kanadi

Prihodki, ki izhajajo iz vseh dejavnosti po svetu so obdavcljivi v Kanadi

Ko preracunavate davke v maticni drzavi se izgube lahko poravnavajo s prihodki. Izgube se lahko prenasajo 3 leta nazaj ter 7 let naprej glede na dohodek zasluzen preko izpostave v Kanadi.

Izgube praviloma niso odbite s strani maticnega podjetja. Izgube se lahko prenasajo 3 leta nazaj ter 7 let naprej glede na dohodek zasluzen preko hcerinske druzbe / podruznice v Kanadi.

Davki izpostave se praviloma placujejo letno, na vsak prihodek ki ni ponovno investiran v Kanado.

Davcni idtegljaj se praviloma placuje letno na vsak profit po davku, ki je razdeljen v obliki dividend delnicarjem izven Kanade.

Ce je izpostava obdavcena, lahko tuji pristojni organi upostevajo olajsave na kanadski prihodek in davke,ki jih izpostava placuje v Kanadi.

Tuji pristojni organi lahko upostevajo olajsave na davcni odtegljaj na obresti in placila dividend. Nekatere drzave prav tako omogocajo dodatne olajsave na tuje davke placane na prihodek zasluzen v Kanadi.

Licencnina mora biti placana v provincah, kjer je izpostava registrirana in kjer se izvaja dejavnost. Razen izven-provincialnih registracijskih dajatev ni potrebno placate drugih korporativnih dajatev.

Ce podruznica posluje v provincah, kjer ni registrirana, mora v le-teh praviloma placati stroske registracije in lincencnino.

Pravila za prijavo davkov se lahko med drzavama razlikujejo, kar lahko potencialno otezuje izracun davcnih odbitkov.

 

Obresti, licencnine in podobni stroski, ki so placani ne-kanadskim rezidentom in so odbiti pri ugotavljanju dobicka kanadske izpostave podjetja so lahko podvrzene davku po odbitku (razen ce je drugace doloceno z meddrzavnim sporazumom)

Odbitki obresti na terjatve ki jih je podjetje dolznom ne-kanadskim rezidentom je lahko omejeno

Amortizacija osnovnih sredstev se obracunava po kanadskih stopnjah, da bi se lahko dolocilo kanadski obdavcljiv dohodek. Tuje stopnje se lahko urejajo v tuji/maticni drzavi, kar pa lahko povzroci zaostanke ali druge tezave pri zahtevi za odbitke pri kanadskih davkih

Amortizacija osnovnih sredstev se obracunava po kanadskih stopnjah, da bi se lahko dolocilo kanadski obdavcljiv dohodek

 

Korporativni upravni odbor – pravila glede rezidence clanov upravnega odbora

Vsaka provinca ali obmocje ima svoja pravila glede rezidencne sestave upravnega odbora podjetja.

Each jurisdiction has its own requirements concerning the residency of a corporation’s directors. Residency requirements by jurisdiction are as follows:

Obmocje

Zahteve glede rezidencne sestave upravnega odbora

Zvezno (Kanada)

Vsaj 25%  clanov upravnega odbora mora biti kanadskih rezidentov

Alberta

Vsaj 25% clanov upravnega odbora mora biti kanadskih rezidentov

British Columbia

Kanadski clani upravnega odbora niso obvezni

Manitoba

Vsaj 25% clanov upravnega odbora mora biti kanadskih rezidentov

New Brunswick

Kanadski clani upravnega odbora niso obvezni

Newfoundland

Vsaj 25% clanov upravnega odbora mora biti kanadskih rezidentov

Nova Scotia

Kanadski clani upravnega odbora niso obvezni

Ontario

Vsaj 25% clanov upravnega odbora mora biti kanadskih rezidentov

Prince Edward Island

Kanadski clani upravnega odbora niso obvezni

Quebec

Kanadski clani upravnega odbora niso obvezni

Saskatchewan

Vsaj 25% clanov upravnega odbora mora biti kanadskih rezidentov

Zgornja pravila veljajo samo za clane upravnega odbora, ne pa za delnicarje ali ostale uradnike. Uradniki in delnicarji so lahko tudi ne-kanadski rezidenti. Kanadski resident pomeni osebo s stalnim bivaliscem v Kanadi, ne nujno kanadskega drzavljana.

 

Nacrtovanje vasega podjetja

Trden poslovni načrt je ključnega pomena za vaš uspeh – vedeti morate, kje lahko pricakujete dolgo pot, preden pridete do zeljenih ciljev. Preden sestavite nacrt morate narediti nekaj kljucnih poslovnih odlocitev.
(povezave so v angleskem jeziku)

 • Trzne raziskave in statistika: Market research and statistics
  Izvedite vec o trznih raziskavah, kako jih izpeljati in kje najti brazplacne informacije in statistiko za podporo vasi trzni raziskavi.
 • Korporacija, partnerstvo ali samostojni podjetnik? Corporation, partnership, or sole proprietorship?
  Ugotovite katere vrsta poslovne structure je najbolj optimalna za vase podjetje.
 • Poimenujte vase podjetje: Naming your business
  Izberite pravo ime za vaše podjetje. Ime vašega podjetja mora biti edinstveno (se ne obstaja v registru NUNAS) in enostavno, da si ga ljudje lazje zapomnijo. Hkrati je dobro, da ze ime opise izdelke in storitve, ki jih ponujate.
 • Izbira lokacije Choosing and setting up a location
  Se poskusate odlociti kje locirati vase poslovanje in kako  ga urediti ko boste na lokaciji? Raziscite razlicne moznosti.
 • Marketing in prodaja: Marketing and sales
  Kako dobro trzite svoje izdelke in storitve in kako komunicirate s strankami je lahko kljucnega pomena za vas uspeh.
 • Regulirane poslovne dejavnosti: Regulated business activities
  Preberite več o predpisih, ki veljajo za ključne poslovne dejavnosti, kot so izvozniki, uvoz, trženje in vodenje zaposlenih.
 • Regulirane industrijske panoge: Regulated industries
  Ugotovite na kaksen nacin so nekateri industrijski sektorji regulirani in katere so kljucne obveznosti podjetij vpletenih v te dejavnosti.

Organizacija financ

Vas poslovni uspeh bo odvisen od tega, kako dobro boste nacrtovali in upravljali vase finance.
Ce boste iskali finance pomoc kot zacetniski kredit ali pri prijavah na javne razpise, je pomembno, da imate detajlno razdelan poslovni nacrt.

 • Writing your business plan  (Kako ustvarite poslovni nacrt)
  Spoznajete osnovne elemente vsakega poslovnega nacrta in kljucne tocke, ki jih je treba vkljuciti v vsako sekcijo vasega nacrta.
 • Grants and financing (Razpisi in Financiranje)
  Ugotovite kako priti do financnih sredstev za vase podjetje
 • Benchmarking
  Kako se lahko vase podjetje primerja z drugimi v branzi? Benchmarking vam omogoca, da ocenite svojo ucinkovitost in zagotovi, da vase podjetje deluje na optimalni ravni.
 • Managing your finances (Upravljanje s financami)
  Spoznajte razlicne financne koncepte ter kako opravljati naloge kot so izdelava proracuna, financne analize in knjigovodstvo.

Registracija podjetja

Bodite proaktivni – poskrbite za vse vaše zahtevke za registracijo in izdajo licenc na obcinski, provincialni in zvezni ravni ze zgodaj v procesu. Ko boste zakljucili te korake, boste imeli urejene osnovne stvari, kot so “business number”, številne poslovne, registrirano ime podjetja in GST / HST račun.

Spletni portal Canada Revenue Agency’s Business Registration je enotna vstopna tocka za vse vase poslovne regirstracijske zahtevke na zvezni ravni. Ce delujete iz province Quebec, se boste morali registrirati na portalu Revenu Québec’s Businesses Portal.

 • Dovoljenja in licence Permits and licences
  Poiscite zvezne, provincialne / teritorialne in obcinske licence in dovoljenja, ki jih potrebujete za zagon vasega podjetja.

Registracija za poslovno stevilko, GST/HST davek dohodnino in uvozno/izvozne dajatve na enem mestu.

Registracija podjetja na provincialnem ali teritorialnem nivoju

Vecina pokrajinskih in provincialnih oblasti zahteva, da se podjetje registrira preko lokalnega registra:

Davcne informacije po provincah

Spodaj so navedene povezave na razlicne strani, ki nudijo informacije o davkih za podjetja, razvrscena po provincah:

 

Kadrovanje

Vasi zaposleni zo kljucnega pomena za tekoce delovanje vasega podjetja. Ugotoviti boste morali koliko zaposlenega osebja potrebujete in s kaksnimi kvalifikacijami. Nato boste morali poiskati in najeti najbolj primeren kader ter ustvariti delovno okolje v katerem bodo z veseljem delali.

 • Employees
  Odkrijte kako najoblj ucinkovito poiskati, zaposliti ter efektivno voditi kader.

Zdravje in varnost na delovnem mestu

Obvezani ste zagotoviti zdravo in varno delovno okolje za vase zaposlene. To zahteva skladnost z razlicnimi predpisi in standardi za varnost delovnega mesta.

Preberite vec o obveznostih, ki jih imate vi in vasi zaposleni v sklopu kanadskega delovnega zakonika ter predpisov glede varovanja zdravja in varnosti na delovnem mestu.

 

Koristne povezave razvrscene po provincah:

Dodatni viri

Ne glede na to, ali ste nov ali ze izkusen podjetnik, nikoli ne morete biti “prevec” obvesceni, ko se gre za vase podjetje.

 • Contact the Canada Business Network
  Canada Business Network ima svoje centre po vsej drzavi, ki ponujajo pomoc, informacije in nasvete, ki vam bodo pomagali pri poslovnem uspehu.
 • Business support organizations
  Nasveti ostalih poslovnezev in  poslovnih svetovalcev, ki vam lahko pomagajo na poti od novega lastnika podjetja do izkusenega podjetnika.
 • Investirajte v Kanado
  Dostop do vseh storitvenih servisov in strokovnjakov ki vam lahko pomagajo pri investicijah v drzavo.
 • Najdite kanadskega dobavitelja
  Poglejte na seznam Canadian Company Capabilities ali vprasajte za pomoc na kanadskem trgovsem predstavnistvu Trade Commissioners zadolzenem za vaso drzavo.
 • Najdite kanadskega uvoznika za vase izdelke
  Preglejte seznam kanadskih uvoznikov: Canadian Importers Database.
 • Pridobite informacije glede uvoza in izvoza kontroliranih dobrin v Kanadi
  Na spletni strani: Export and Import Controls 
 • Kanadska politika glede mednarodne trgovine
  Na tej strani boste nasli informacije o vseh kanadskih trgovinskih sporazumih, sporazumih glede vplivov na okolje ter ostalih relevantnih pogajanjih med Kanado in tretjimi drzavami. Stran prav tako vsebuje informacije glede odogovornega in eticnega delovanja za podjetja: Trade Negotiations and Agreement 
 • Informacije o inovacijah, znanosti in tehnologiji v Kanadi
  Informacije o znanstvenih in tehnoloskih sporazumih, informacije o razlicnih razpisih na temo razvojnih aktivnosti ter nacionalne strategije in prioritete kanade na znanstvenem in tehnololskem podrocju najdete na strani: Innovation, Science and Technology 
   

Vec informacij

 

 

Uporabne povezave

Registracija imena podjetja

Samostojni podjetnik, poslovno partnerstvo ali operativno ime v sklopu ze obstojece korporacijo se lahko registrirajo preko www.serviceontario.ca 

Registracija korporacije v Ontariu

OnCorp Direct Inc. – www.oncorp.com
NUANS iskanje korporativnega imena podjetja – www.nuans.com

Registracija korporacije na zveznem nivoju

Industry Canada – Corporate Canada –  www.strategis.gc.ca/corporations

CanadaOne – www.canadaone.com
PROFITguide – www.profitguide.com
BizTV Canada – www.biztvcanada.com
BizLaunch – www.bizlaunch.com 
Small Business Solver – www.smallbusinesssolver.com/business-training-webinars

Financne vzpodbude, subvencije ter povrnitve stroskov z namenom zagona in rasti poslovanja

Obiscite: Financing your Small Business

 

 

 

Prosimo upostevajte: Ceprav je vzpostavitev poslovanja v Kanadi relativno enostavna, obstajajo specificni zakoni in davcne implikacije, ki niso zajeti v vsebino navedeno na tej strani in morajo biti v vsakem primeru upostevani  ali preverjeni s pravnimi ali racunovodskimi strokovnjaki. Prosimo, da se za specificne pravne nasvete posvetujte s pravnikom, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami v provinci ali teritoriju na katerem zelite delovati.
Informacije predstavljene na tej spletni strani so informativnega znacaja in ne nadomestijo pravnega nasveta kompetentnega pravnega izvedenca. NUANS® in CIDREQMD sta registrirani blagovni znamki v lasti vlade Kanade in vlade province Québec.